FINDIKTA KÜF,MAYA OLUŞUMUNU GİDERME / TOKSİNLERİ DURDURMA

Bu projemizde Konveyör bant üzerinde Fındığın seyir aşamasında Mikrodalga Isıl işlem ile küf,maya oluşumunu gidermek ve Aflatoksini durdurmak hedef alınmıştır.

Proje Tarihi : 04.01.2018

TOP